Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) poskytnutých společnosti Hotel Höhlenstein Services GmbH, se sídlem Juns 586, Tux, 6293, Rakouská republika, DIČ: ATU70813015, jako správci za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím sms zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli u správce odvolán. Uživatel tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Hotel Höhlenstein Services GmbH, je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby na základě smluv uzavřených mezi společností Hotel Höhlenstein Services GmbH, a jejími franchisovými partnery a také třetím osobám na základě smluv uzavřených mezi společností Hotel Höhlenstein Services GmbH, a třetími stranami.